Nigerian perheet

asukkaat Nigeria ovat todennäköisesti tiedossa ihmiset, sillä maa on nähnyt valtavasti muutoksia, suuri määrä eri kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään, jotka ovat nyt lähes ei selvinnyt ensimmäistä, kulttuurin ja perinteisen elämäntavan näiden nigerialaisia.

Nigeria on yksi niistä maista, joka alunperin oli paikka, jossa orjia ajettiin eri maista, ja käytti myös maan alkuperäiskansat työvoimana.

Nigerian perheet

Erilaisia ​​kulttuureja ja perinteitä sekoitettiin, uusia kulttuureja ja uskontoja otettiin käyttöön. Riippumatta tapahtunut muutoksia ihmisten elämään Nigerian nigerialaisten pystyivät säilyttämään kansallisten perinteidensä ja kuljettaa niitä läpi kaikki elämän vaikeuksia, säilyttää ja kunnioittaa tänään.

se uskoi, että Afrikkalainen kulttuuri on menettänyt alkuperäisen ilmeensä, ja oli sukupuuton partaalla, mutta kävi ilmi, että näin ei ole. Joissakin paikoissa jopa kalaverkkojen ja kalastustekniikan ulkonäkö on säilynyt sekä afrikkalaiset perinteet ruoanlaittoon.

Eräät puusta, metallista ja keraamisesta esineestä tehdyt esineet muistuttavat yksittäisten heimojen tyylejä. Kaikki tämä viittaa siihen, että heimojen ja heidän kulttuuriensa yksittäiset elementit eivät ole säilyneet, mutta yhteinen afrikkalainen perintö on säilynyt.

Nigeria säilynyt osia uskonnosta, se vaikuttaa voimakkaasti maahanmuuttajia, mikä oli enemmän kuin tarpeeksi koko ajan maan historiassa, joka tuli Nigeria eri puolilla maailmaa.

Johtuen siitä, että Nigerian pysyi uskonnolliset perinteet, nyt on monia nigerialaiset kääntyi islamiin koska islam on tietty aika on tullut lähes ainoa maailmanuskonnon.

Islami levisi laajalle alueelle, ja monet tulivat tämän voimakkaan uskonnon alaisuuteen. Monet Nigerian muslimit noudattamaan tiukemmin moraalinen koodi islamin kuin todellinen tosi muslimit, vaikka se ei ole selvää, koska muslimien nigerialaiset kesti aiemmin vain olla vapaa.

Perheen suhteen perheiden yhteisvastuu nigerialaisille. Nigerian ihmisten luonne on se, että he uskovat, että ihmisten turvallisuus riippuu perheestä eikä aineellisesta hyvinvoinnista.

Jos koko perhe on aina yhdessä ja sukulaissuhteita tallennetaan aina, niin jokainen perhe voi luottaa tukea sukulaisia, ja myös, jos perhe tukee kunkin jäsenen, se on aina vauras, ja perhe tulee aina hallitsemaan rakkauden. Useimmissa maissa, jos perheellä on erittäin vaikea taloudellinen tilanne, tämä johtaa usein päinvastoin perheen riitoihin.

On käynyt ilmi, että nigerialaiset, joilla ei ollut mitään aineellista omaisuutta, ja että periaatteessa ei pitäisi olla huolta tunteita liitetiedoston perheen vaikka perhe pysyi heille voiman lähteenä ja yhtenäisyyttä.

Vaikka maa hallitsi orjakaupan, ja vanhemmat erillään lapsistaan, tämä järjestelmä on vain erottaa biologinen perhe, mutta kiinnitys perhe ei ole koskaan lakannut.

Nigeriläiset eivät suurimmaksi osaksi halua todella itsenäistymistä ja pyrkivät jäljittelemään länsimaisia ​​kulttuureja ja taipumuksia kaikessa. Nigerian kansan perinteet ja todelliset näkemykset alkavat menettää merkityksensä, nigerialaiset haluavat olla kuin kaikki muut sivistyneet ihmiset.

Hyväksymällä tätä tai sitä uskontoa he yrittävät jäljitellä muita länsimaita, jotka saarnaavat näitä uskontoja. Ne, jotka hyväksyvät kristinuskon, tulevat hartaiksi katoliksi, ja islamin hyväksyvät nigerialaiset tulevat totta ja vaativat muslimeja.

Jopa Perhe-suhteet Nigeriassa ovat muuttuneet merkittävästi ja jatkuvat nykyään vain hyvin syrjäisillä maaseutualueilla. Nigerian perheet eivät ole lukuisia, mutta yhä useammat lähisukulaiset ovat aina yhteydessä toisiinsa ja perhe usein kokoontuu yhteen.

Mutta vaikka katsotte, että nigerialaiset unohtavat perinteensä, he silti ilmestyvät sellaisissa hetkissä kuin esimerkiksi hääjuhlat, syntymäpäivät.

Tällä hetkellä Nigeriassa on joillakin sivistyneillä alueilla mahdollista seurata tavallisia perheitä, joissa yhdistyvät nigerialaisten kansan perinteet sekä joitain nykyajan piirteitä. Yhdessä talossa elävät vanhemmat ja heidän lapsensa, usein myös heidän kanssaan, asuvat vanhempiensa vanhempien kanssa.

Nigerian vanhempaa sukupolvea käsitellään suurella kunnioituksella, joten vanhemmat voivat usein elää yhdessä lastensa kanssa pitkään. Joskus nuoret lapset jäävät vanhempiensa kotiin, jotta he voivat tarjota heille kaikenlaista tukea.

Perheissä, joissa ihmiset yrittävät säilyttää kansan perinteet millään tavoin, lapsille annetaan kaikki tiedot ja taidot, joita vanhemmat ovat myös ottaneet esivanhemmiltaan. Lapset kasvatetaan melko tiukasti, he yrittävät tunkeutua sellaisiin piirteisiin kuin vanhempien kunnioittaminen, rakkaus esi-isiensä ja sukulaistensa puolesta.

, Nigerissa perheissä, joissa heillä on nykyaikaisia ​​näkemyksiä elämästä, lapset nauttivat enemmän vapautta, vaikka he eivät ole erityisen hemmottuneita. Vanhempien ja lasten vanhempien suhteet tiukennetaan muslimien nigerialaisiin perheisiin.

Täällä lapset ovat täysin alisteisia vanhempien tahdon kanssa ja heidän on kunnioitettava ja kunnioitettava isiä. Erityistä huomiota kiinnitetään poikia kohtaan, jotka oli odotettavissa todellisen islamin perheeltä. Pojat olisivat edelleen perheen ja perheenjohtajan seuraajia, joten vain miehet osallistuivat kasvatukseen.

Tyttöjen osalta heidän vastuullaan on pitää talon kunnossa, heidän on valvottava kotitaloutta, autettava äitiä nostamaan nuoremmat lapset ja noudattamaan vain vanhempien tahtoa. Perheessä oleva tyttö ei ollut kovinkaan tärkeä, koska hän jättäisi talon ajoissa, menisi naimisiin ja tuli toisen perheen jäseneksi.

Add a Comment