Synnynnäinen sydänsairaus

Sydämen synnynnäiset

ovat sydämen anatomisia vikoja, sen aluksia tai venttiililaitteita. Ihmisillä on synnynnäisiä sydänvikoja, niiden aiheuttamat vikoja voivat olla sekä eristyksissä että toisiinsa nähden.

Sydämen sairauden myötä sydämen kammioiden verenvirtaus ja sydämen vajaatoiminta kehittyvät. Tämä johtuu suurten alusten ja sydämen normaalin kehityksen rikkomisesta. Synnynnäinen sydänsairaus on melko laaja sairausryhmä. Tämä ryhmä sisältää suhteellisen kevyitä muotoja ja niitä valtioita, jotka eivät ole yhteensopivia elämän kanssa.

Synnynnäinen sydänsairaus

of On monia tekijöitä, jotka vaikuttavat synnynnäisten sydänsairauksien riskiin. Näihin kuuluvat geneettinen alttius, äidin ikä, hänen alttius virusvaurioille raskauden aikana ja muut. Suurin riski sydänsairauksien vakavien sikiöiden kehittymiselle on raskauden kahden ensimmäisen kuukauden aikana.

of Synnynnäisen sydänsairauden ehkäisy on monitahoista ja melko monimutkaista. Se sisältää sekä taudin ennaltaehkäisyn että komplikaatioiden ennaltaehkäisyn. Ensimmäinen koskee lähinnä lääketieteellistä geneettistä neuvontaa. Taudin epäsuotuisan kulun estämiseksi sekä komplikaatioiden kehittymisen, synnynnäisten sydäntautien oikea-aikaisen diagnoosin, lapsen oikea-aikaisen hoidon ja asianmukainen vanhempien hoito ovat välttämättömiä.

of Synnynnäisten sydänsairauksien komplikaatioita ovat bakteeri-endokardiitti, polykytaemia, komplikaatiot keuhkoista. Ammatilliset suunnitelmat potilaalle, jolla on synnynnäinen sydänsairaus, olisi sovitettava yhteen erikoislääkärin kanssa (yhdessä kardiologin kanssa) sekä odotettavissa oleva fyysinen stressi kehossa.

with Synnynnäinen sydänsairaus diagnosoidaan raskauden aikana useimmiten komplikaatioiden riskiin. Siksi asiantuntijoiden kuuleminen kaikista asioista on ehdottomasti välttämätöntä ja mieluiten etukäteen.

of Synnynnäisen sydänsairauden diagnoosi on monitahoista ja monimutkaista. Alkuvaiheessa se sisältää EKG: n sydämen ja keuhkojen röntgentutkimuksen, ekokardiografian. Lisätutkimus valitaan erikseen jokaiselle potilaalle.

Synnynnäinen sydänsairaus kehittyy ennen vauvan syntymää.

Voit jopa sanoa, että kauan ennen syntymää, koska tällainen sydämen vajaus muodostuu sikiöön toisen ja kahdeksannen kehityksen viikon aikana. Synnynnäiset sairaudet ovat sairauksia, jotka ovat kehittyneet ennen vauvan syntymää tai sen aikana, mutta tällaiset sairaudet eivät välttämättä johdu perinnöllisyydestä. Synnynnäisten epämuodostumien oireita voidaan havaita joko välittömästi lapsen syntymän jälkeen tai synnynnäinen epämuodostuma etenee salaa.

Synnynnäiset epämuodostumat ovat yksi lapsikuolleisuuden syistä.

Tämä tauti ilmenee kuudesta kahdeksaan vastasyntyneestä tuhannesta, ja se on ensimmäinen lapsikuolleisuus. Äitien kuolleisuus on vastasyntyneiden ja alle vuoden ikäisten kuolleisuus. Useimmat sydänsairaudesta syntyneet lapset kuolevat ensimmäisellä elämänvuorella – ensimmäinen kuukausi on erityisen vaarallinen. Yhden vuoden iän saavuttamisen jälkeen sydänsairauden kuolemantapaus vähenee merkittävästi, ja noin yhdestä viiteentoista vuoteen kuolee noin 5% lapsista. On näyttöä siitä, että synnynnäinen sydänsairaus on noin 30% kaikkien kehityshäiriöiden rakenteesta.

of synnynnäisen sydänsairauden syitä ei tunneta.

Tämä koskee koko sydämen ja verenkiertojärjestelmän synnynnäisiä epämuodostumia. Jos perinnöllisessä perheessä diagnosoidaan synnynnäinen sydänsairaus, todennäköisyys saada muita lapsia, joilla on synnynnäinen sydänsairaus, kasvaa hieman. Tämä luku on kuitenkin vielä pieni ja yhtä suuri kuin 1-5%.

Maantieteellinen alue ja kausi vaikuttavat synnynnäisen sydänsairauden riskiin.

Tällaiset tuomiot ovat pikemminkin oletuksia kuin tieteellisiä todisteita.Esimerkiksi todettiin, että tietyllä maantieteellisellä alueella sydänsairauksien kanssa syntyneiden lasten määrä ylittää samalla numerolla muilla alueilla. Kausiluonteisuuden osalta on myös joitain sääntöjenmukaisuuksia. Jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että avoin valtimovirhe (Botallov-vika) lisääntyy useammassa tapauk- sessa tytöille, jotka syntyivät lokakuun ja tammikuun välillä; Lisäksi syksyisin kuukausina pojat, joilla on synnynnäinen aortan karsinointi, ovat vähemmän todennäköisiä – tämä todennäköisyys nousee keväisin. Tällaiset kausivaihtelut synnynnäisten sydänvaurioiden kehittymisessä voivat liittyä virusepidemioihin. Myös mahalaukun sydäntaudin kehittymiselle on vaikutusta sellaisten ympäristötekijöiden vaikutuksiin, joilla on epäedullisia (teratogeenisiä) vaikutuksia kehittyvään sikiöön. Tiede tukee ruumiin haitallisia vaikutuksia, mukaan lukien synnynnäisen sydänsairauden kehittyminen sikiössä, vihurirokko. Sikiölle vaarallisimmat ovat virukset, joiden vaikutus on raskauden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana.

Virustartunta – ratkaisevaa synnynnäisen sydänsairauden kehittymisessä.

Tämä ei ole aivan totta. Nykyinen virustauti ei tarkoita sitä, että lapsi syntyisi sydänsairaus. Synnynnäinen sydänsairaus voidaan muodostaa lisäolosuhteiden perusteella. Näihin kuuluvat viruksen tai bakteerien luonteesta johtuva taudin vakavuus; perinnöllisyydestä johtuva alttius ja muut tekijät. Kuitenkin, jos nämä tekijät ilmenevät, virus-aineesta voi tulla välittömästi ja ratkaiseva impulssi synnynnäisen sydänsairauden kehittymiselle.

Krooninen äidin alkoholismi johtaa sydänsairauksien kehittymiseen sikiössä.

Näin tapahtuu 29-50 prosentissa tapauksista. Alkoholin sikiöön kohdistuva teratogeeninen vaikutus johtaa avoimen valtimotulehduksen ilmaantumiseen ja interatrian ja interventricular septan virheiden kehittymiseen. Siksi voimme luottavaisesti sanoa, että krooninen alkoholismi (eikä vain krooninen) on joitakin (tai jopa välttämätön) rooli kehityksen tulevien lasten synnynnäinen sydänvika.

Äidin diabetes on ennakoiva tekijä sydänvaurioiden kehittymisessä sikiössä.

Tiede on osoittanut, että lapset synnyttävät synnynnäistä sydänsairautta useammin äideillä, joilla on diabetes kuin terveillä äideillä. Näillä lapsilla on pääsääntöisesti suuria astioita tai avaruuskappaleen vikoja.

Lääkkeiden ottaminen raskauden aikana voi johtaa sikiön sydänsairauksiin.

Tietenkin puhumme kaikista lääkkeistä, mutta vain joistakin niistä. Erityisesti seuraavista.
Ensinnäkin se ei tällä hetkellä käytä talidomidia raskauden aikana. Tämän lääkkeen käyttäminen käytännössä johti siihen, että ei ollut pieni määrä synnynnäisiä epämuodostumia, joista olivat synnynnäisiä sydänvaivoja.  Toiseksi amfetamiinit sekä trimetadioni ja hydantoiini voivat vaikuttaa negatiivisesti sikiöön. Kaksi viimeistä liittyvät antikonvulsanttien ja voi johtaa sikiön kehitykselle aortan, keuhkojen ahtauma, osaksi suurta alusten ja muiden synnynnäinen sydänvika.

Kahden kuukauden raskauden päätyttyä sikiön sydänsairauden kehittymisen todennäköisyys voidaan sulkea pois.

Tämä tuomio on väärä. Ensimmäiset kaksi raskauskuukautta ovat vaarallisimmat synnynnäisen sydänsairauden kehittymisen kannalta. Se muodostuu tällä hetkellä, paikat ovat raskas tai yhdistetty. Kahdeksan viikon raskausjakson jälkeen sydänsairauksien riski sikiössä vähenee merkittävästi. Tällainen todennäköisyys on kuitenkin edelleen olemassa. Sydän tappio tässä tapauksessa on pääsääntöisesti vähemmän monimutkaista.

Sydänsairaus on geneettisesti määritelty.

Tämä on melko yksi synnynnäisten sydänsairauksien riskitekijöistä.Tyypillisesti perintötyypin perusteella käytetään polygeenistä monikasvuista mallia, jonka ydin on seuraava käsitys: vakavampi sydämen vajaus on perheenjäsenten keskuudessa, sitä todennäköisemmin tämän taudin kehittyminen tulevissa lapsissa. Toinen säännöllisyys, joka voidaan erottaa polygeenisestä monifaktialisesta mallista, on se, että perheessä useammilla sukulaisilla on synnynnäiset sydänvaurioita, sitä suurempi todennäköisyys kehittää toissijainen sydämen vajaus tulevissa lapsissa. Tällainen perintö ei kuitenkaan ole ainutlaatuinen. On myös kromosomipoikkeavuuksia ja geenimutaatioita. Samaa tarkemmin sanottuna, kuinka suuri riski on synnynnäisen sydänsairauden kehittyminen vauvan tulevaisuudessa, vain genetiikka kykenee perustumaan lääketieteelliseen geneettiseen neuvontaan.

for Synnynnäisten sydänsairauksien riskitekijöitä on muitakin.

Näitä ovat nykyisten sairaudet sisäeritysjärjestelmän vastaanottamisesta tulevaisuudessa puolisoiden ja äiti hormonaalisten lääkkeiden säilyttämiseksi raskauteen, äidin ikä, on olemassa uhka raskauden keskeytys, ja toiset.

of Synnynnäisen sydänsairauden ehkäisy on monitahoinen käsite.

Ensinnäkin ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pyritään suoraan estämään synnynnäisten sydäntautien kehitys, voidaan saada aikaan tällaisista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Toiseksi voimme puhua potilaan synnynnäisen sydämen sairauden epäedullisesta kehittymisestä, jos tämä tauti on jo olemassa. Kolmanneksi, ehkäisy katkeaa ja estää tämän taudin komplikaatioiden esiintymisen.

of Synnynnäisen sydänsairauden kehittymisen ehkäisy on varsin monimutkaista.

Yleensä tällainen ennaltaehkäisy sisältää lääketieteellisen geneettisen neuvonnan. Tässä tapauksessa selittävät myös sellaisten tulevien vanhempien joukossa, joilla on suurempi riski synnynnäisen sydänsairauden kehittymisestä tulevassa lapsessa. Esimerkiksi, jos kolme perheen jäseniä, jotka ovat suorassa suhteessa, jolla oli diagnosoitu synnynnäinen sydänsairaus, todennäköisyys saada lapsi, jolla samanlainen sairaus vaihtelee 65%: sta 100%. Näissä tapauksissa tietenkään raskautta ei suositella. Lisäksi ei ole toivottavaa ottaa huomioon avioliittoa kahden synnynnäisen sydänsairauden kanssa. Sikiön synnynnäisen sydänsairauden kehittymisen estämiseen kuuluu myös sellaisten naisten asiantuntijoiden jatkuva havainnointi, jotka ovat altistuneet vihurirokko-virukselle. Ehkäiseviä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on torjua epäsuotuisa kehitys synnynnäinen sydänvika ovat: diagnosoida ajoissa, tunnistaminen asiantuntija ratkaisu kussakin tilanteessa vika korjausmenetelmällä (yleensä menetelmä on kirurginen korjaaminen synnynnäinen sydänvika), sekä suorituskykyä vanhempien kaikista vaatimuksista lapsen hoidon asiantuntijoita.

Lapselle varhaisen hoidon antaminen synnynnäisen sydänsairauden varalta on tärkeä vaihe komplikaatioiden ennaltaehkäisemisessä ja sairauden epäedullisessa kehityksessä. To Yli vuoden ikäisten lasten kuolemantapauksista johtuen synnynnäinen sydänsairaus on johtunut vauvan tarvitseman pätevän ja tarvittavan hoidon puutteesta.

of Synnynnäisten sydäntautien toteaminen ei tarkoita sitä, että lapsi tarvitsee välitöntä erityishoitoa.

Jos sairaalla lapsella ei ole kriittistä uhkaa, optimaalinen ajoitus valitaan erityiskäsittelyyn, johon myös sydänkirurgia sovelletaan. Ne riippuvat useista tekijöistä, erityisesti sydänkirurgisen osaston valmiuksista hoitaa toimintoja kaikille, jotka tarvitsevat sitä ja lapsen luonnollisesta kehityksestä. Usein käy ilmi, että kirurgisen hoidon alkuvaiheessa ei ole sopivaa.

Taudin komplikaatioiden ehkäisy riippuu itse komplikaatioista.

Ei ole väliä kuinka ristiriitaista tämä voi kuulua, niin se on niin. Yksi vaarallisista komplikaatioista, joita synnynnäinen sydänsairaus voi antaa, on bakteeri-endokardiitti.Periaatteessa bakteerien endokardiitti voi vaikeuttaa minkäänlaisia ​​virheitä. Tämän monimutkaisuuden kehittäminen lapsella voi jo esiopetuksen ikäisenä. Eräät synnynnäisten epämuodostumatyypit voivat aiheuttaa polysytemian kehittymistä. Polysytemia on verisysteemin sairaus, joka etenee kroonisessa muodossa. Tälle taudille on tunnusomaista punasolujen absoluuttisen määrän (erytrosyyttien) lisääntyminen. Siksi polysytemiaa kutsutaan usein “verenpaksuudeksi”. Tämä komplikaatio voi ilmetä usein päänsärkyjen ilmetessä. Polysytemian kautta kehittyy usein perifeerisen verisuoniston tulehdus ja tromboosin kehittyminen. Melko usein synnynnäistä sydänsairautta monimutkaistaa keuhkojen sairauksien kehittyminen. Tämä voi olla yhtä usein hengityselinten sairauksia, samoin kuin vakavampia komplikaatioita.

Kun synnynnäinen sydänsairaus on paljon alhaisempi liikunta.

Tämä näkemys on olemassa siitä syystä, että potilaiden sydän, jolla on samanlainen diagnoosi, joutui stressiin ja jopa lepoon. Itse asiassa tämä lähestymistapa (liikunnan väheneminen), joka oli tieteellisesti perusteltu aikaisemmin kaikille synnynnäisten sydänsairauksien lapsille. Voidaan kuitenkin väittää, että tätä lähestymistapaa kritisoitiin vakavasti ja muutettiin. lasten liikkuvuutta, diagnosoitiin synnynnäinen sydänvika, raja ilman syytä missään tapauksessa ole sen arvoinen – tämä johtuu siitä, että on olemassa vain pieni määrä synnynnäinen sydänvika, joka todella tarvitsee liikunnan vähentyminen. Lisäksi lapset, jotka ovat iän myötä ja on ei-vakavimpien synnynnäinen sydänvika, voi vapaasti osallistua mobiili urheilupelit (ei suositella vain osallistu urheilutapahtumia, jotka ovat yleensä tunnusomaista korkea hermostunut jännitteitä ja itse kuorman). Jos synnynnäinen vika on melko vakava, potilaan hyvinvointi ei sinänsä kannusta häntä aktiiviseen liikuntaan. Periaatteessa ammatin valinta potilailla, joilla on synnynnäinen sydänsairaus, tulisi liittyä säätelyyn ja liikuntaan, mukaan lukien.

Sydäntautien on sovittava ammatin valinnasta potilaille, joilla on synnynnäinen sydänsairaus.

Ja se ei ole vain siitä, että säätely liikunnan (vaikka tämäkin), mutta arvio vaikutuksista potilaan eri tekijöiden epäedullisia hänelle. Tällaisia ​​tekijöitä voivat olla esimerkiksi negatiivinen vaikutus potilaan korkeaseen lämpötilaan.

Raskaus synnynnäisen sydämen sairauden läsnäollessa liittyy komplikaatioiden riskiin.

Tällä hetkellä tämä ongelma on todella akuutti. Tämä on perusteltua tämän ongelman monimutkaisuuden ja merkittävän esiintyvyyden vuoksi. Useimmissa tapauksissa on saatavana komplikaatioiden riskiä raskaana oleville naisille, joilla on synnynnäinen sydänsairaus. Poikkeuksia ovat hemodynaamisesti ja anatomisesti kompensoitu sydänsairauksia, ja riski voi esiintyä pieniä kompensointiaste. Jotkut synnynnäiset sydämen vajaukset eivät salli kehon kuormituksen lisääntymistä raskauden aikana. Tämä johtuu siitä, että nainen voi kehittää sydämen vajaatoimintaa. Tällaisia ​​synnynnäisiä epämuodostumia ovat esimerkiksi aorttisen ahtauman ja avarikulaarisen septal defektin.

of Synnynnäisen sydänsairauden diagnosointi perustuu sydämen kattavaan tutkimukseen.

Diagnoosin alkuvaiheessa, kun lääkäri epäilee synnynnäistä sydänsairautta, suoritetaan seuraavat tutkimukset. Nämä ovat EKG (Electrocardiography) ja ekokardiografia. Myös sydämen ja keuhkojen röntgenkuvaus on pakollinen. Näiden tutkimusten tulokset antavat mahdollisuuden määritellä joukko ominaisuuksia (suorat ja epäsuorat), jotka osoittavat tietyn virheen. Lisäksi diagnoosi ja tutkimus perustuvat siihen, miltä sydänvika epäillään potilaassa.Tarvittaessa potilas tutkii sydänkammioita ja angiokardiografiaa. Angiokardiografia on sydämen syvennysten röntgentutkimus, joka suoritetaan välittömästi radioaktiivisuuden tuomisen jälkeen vereksi. Se on sydänverestä. Sydänsoundi on testi, jonka ydin on pitää katetri vasemmassa tai oikeassa sydämessä, mikä mahdollistaa tiedot verenpaineesta elimistön kammioissa. Myös sydäntutkimuksen avulla voit ottaa verinäytteitä tutkimukseen. Asiantuntija saa mahdollisuuden tutustua sydämen sepelvaltimotien ja kammioiden kuviin, mikä on mahdollista niiden sisältämän kontrastivälin käyttöönoton vuoksi. Tällainen potilaan tutkimus suoritetaan sydänsairaalassa.

of Synnynnäisten sydänsairauksien luokituksia on useita.

Tärkein ja yleistynyt on seuraava luokittelu. Sen perustana on lähinnä synnynnäisen sydänsairauden vaikutus keuhkovirtaukseen. Tässä suhteessa neljä ryhmää erotetaan toisistaan. Ensimmäinen sisältää synnynnäisiä epämuodostumia, joilla on muuttumaton keuhkoverenkierto. Se voi olla, esimerkiksi, sydämen poikkeavuuksia sijainti aortan ahtauma, hiippaläpän ahtauma, epämuodostumat, sydämen johtuminen järjestelmän ja sepelvaltimoissa. Toisessa ryhmässä on huonoja verenkierrospiirejä, joilla on hypervolemia (eli tilanne, jossa verenkierto lisääntyy epänormaalisti). Tämä voi sisältää synnynnäisiä sydänvikoja, joita ei ole mukana varhaisessa syanoosissa ja joihin liittyy syanoosi. Ensimmäinen alaryhmä sisältää seuraavat :. aortan tyyppinen lasten, aortolegochny fisteli Lutembacher oireyhtymä, jne. Toiseen alaryhmä sisältää esimerkiksi, avoin valtimoiden epämuodostuma, tunnettu siitä, että veren virtaus aortan keuhkojen runko. Kolmannessa ryhmässä on synnynnäisiä vikoja, joilla on hypovolaemia (verenkierron tilavuuden epänormaali väheneminen) pienessä verenkierrossa. Tässä alaryhmässä ovat myös synnynnäinen vatkattava, jotka eivät ole mukana sinerrys (eristetty keuhkojen ahtauma – esimerkki tällaisesta virheettömän), ja joka on liitetty syanoosi (esim., Oikean kammion hypoplasia, Ebstein anomalia). Neljäs ryhmä sisältää yhdistetyt huijat, joille on ominaista keskeisten suurten alusten ja sydämen välisen yhteyden häiriintyminen. Tämä on esimerkiksi kolmen kammion omaava sydän, jossa on yksi kammio. Tämä synnynnäisen sydänsairauden luokitus on tärkeä sairauden diagnosoinnille. Se mahdollistaa esimerkiksi epäillä potilaan, joka on neljänteen ryhmään kuuluva vika. Näiden puutteiden diagnosointiin tarvitaan yleensä angiokardiografiaa.

Add a Comment